Lene Hamre Høyendahl

Advokat

Epost: lhh@tsadvokat.no
Mobil: 922 12 051

Advokat Lene Hamre Høyendahl har jobbet som advokat siden 2012.

Høyendahl har erfaring innenfor en rekke rettsområder, og har god kompetanse innenfor barnefordeling, skilsmisse- og samlivsbrudd, arv, barnevern, bistandsadvokat, NAV og trygdesaker, kjøp og salg av bil og båt og håndverkertjenester.

Høyendahl er opptatt av å fremme klientens sak, og få til best mulige løsninger for klienten. Hun har lang erfaring med både rettslige og utenrettslige forliksforhandlinger, og har omfattende erfaring med å prosedere saker for fylkesnemnda og retten.

 

Sammen med advokat Kortner drifter Høyendahl nettsiden www.hkadvokat.no

CV

Utdanning:

  • 2012 – Master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo
  • 2012 – Valgfag innenfor barnerett
  • 2011 – Valgfag i jus og kriminologi ved Vrije Universiteit                        Amsterdam

Praksis:

  • 2021-dd             Advokat Thomassen Advokatfellesskap
  • 2015-2021:        Advokatfullmektig/advokat i Osloadvokatene                              v/avd. Tønsbergadvokatene
  • 2016-2017:        Veileder og sensor for masteroppgaver ved                                Universitetet i Oslo
  • 2012-2015:        Advokatfullmektig Help Advokatene
  • 2012-                  Advokatfullmektig i Help Forsikring AS
  • 2011-2012:        Vitenskapelig assistent ved avdeling for                                        kvinnerett, barnerett, likestillings- og                                            diskrimineringsrett ved Universitetet i Oslo

Verv:                   

  • Nestleder NBCC avd. Vestfold
Advokatfellesskapet Thomassen, Møllegaten 9, 3126 Tønsberg - Tlf: 33 36 73 55 - Email: post@tsadvokat.no

Advokatfellesskapet Thomassen