Hilde Weik Kortner

Advokat

Epost: hwk@tsadvokat.no
Mobil: 938 70 381

Hilde Weik Kortner ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2004 med barnerett som spesialfag.  

Hun har arbeidet som advokat i Tønsberg siden 2019, og jobbet forut for dette mange år i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Kortner har opparbeidet seg særskilt kompetanse innenfor feltene familierett (barnefordeling og foreldretvister), barnevernsrett, trygderett og arbeidsrett, og påtar seg primært oppdrag innenfor disse rettsområdene. 

Sammen med advokat Høyendahl drifter Kortner nettsiden www.hkadvokat.no

 

 

 

CV

Utdanning:

  • 2017 – Prosjektledelse, NMBU – Norges miljø- og                                    biovitenskapelige universitet
  • 2004 – Cand.jur. – Universitetet i Oslo
  • 2004 – Internasjonal rett, University of Sydney

Praksis:

  • 2021-d.d.       Thomassen Advokatfellesskap, advokat    
  • 2019-2021:    Osloadvokatene ved avdeling                                                        Tønsbergadvokatene,                                                                      advokat/advokatfullmektig
  • 2015-2019:    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,                                    seniorrådgiver/jurist    
  • 2017-2018:    Sekretariatet for Arbeidsgiverrådet i staten,                                seniorrådgiver/jurist
  • 2015-2015:    Advokatfirmaet Sølverud, advokatfullmektig
  • 2006-2015:    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,                                    seniorrådgiver/jurist 
  • 2004-2006:    Trygdeetaten/Rikstrygdeverket, rådgiver/jurist

Advokatfellesskapet Thomassen, Møllegaten 9, 3126 Tønsberg - Tlf: 33 36 73 55 - Email: post@tsadvokat.no

Advokatfellesskapet Thomassen