Hilde Weik Kortner

Advokat

Epost: hwk@tsadvokat.no
Mobil: 938 70 381

Hilde Weik Kortner ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2004 med barnerett som spesialfag.  

Hun har arbeidet som advokat i Tønsberg siden 2019. Før dette jobbet hun mange år i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og har i tillegg til det erfaring fra NAV, Arbeidsgiverrådet i staten og som advokat i Drammen.  

Kortner har opparbeidet seg særskilt kompetanse innenfor feltene familierett (barnefordeling og foreldretvister), arv/skifte, barnevernsrett, trygderett og arbeidsrett, og bistår blant annet med oppsett av avtaler, testament, samboerkontrakter og fremtidsfullmakter. Hun påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. 

Sammen med advokat Høyendahl drifter Kortner nettsiden www.hkadvokat.no

 

 

 

CV

Utdanning:

  • 2017 – Prosjektledelse, NMBU – Norges miljø- og                                    biovitenskapelige universitet
  • 2004 – Cand.jur. – Universitetet i Oslo
  • 2004 – Internasjonal rett, University of Sydney

Praksis:

  • 2021-d.d.       Thomassen Advokatfellesskap, advokat    
  • 2019-2021:    Osloadvokatene ved avdeling                                                        Tønsbergadvokatene,                                                                      advokat/advokatfullmektig
  • 2015-2019:    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,                                    seniorrådgiver/jurist    
  • 2017-2018:    Sekretariatet for Arbeidsgiverrådet i staten,                                seniorrådgiver/jurist
  • 2015-2015:    Advokatfirmaet Sølverud, advokatfullmektig
  • 2006-2015:    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,                                    seniorrådgiver/jurist 
  • 2004-2006:    Trygdeetaten/Rikstrygdeverket, rådgiver/jurist

Advokatfellesskapet Thomassen, Møllegaten 9, 3126 Tønsberg - Tlf: 33 36 73 55 - Email: post@tsadvokat.no

Advokatfellesskapet Thomassen