Ann-Iren Skjelbred

Advokat

Epost: ais@tsadvokat.no
Mobil: 936 27 654

Advokat Ann-Iren Skjelbred har praktisert som fullmektig/advokat siden 2012.

Hun tar hovedsakelig på seg oppdrag innenfor straffe- og barnevernrett, som er hennes spesialfelt. Andre oppdrag vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hun kan også påta seg å fremme klage for den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Skjelbred har omfattende prosedyreerfaring fra domstoler og fylkesnemnder.

CV

Utdanning:

  • 1994: Markedsøkonom, IHM
  • 2011: Master i Rettsvitenskap, UiO

Praksis:

  • 2012-2015:        Fullmektig/advokat hos Advokatene Bryn Tvedt og Andersen
  • 2015-2017:        Advokat og partner hos Advokatfirmaet Elden DA
  • 2017-2019:        Advokat og partner ved Advokatkontoret Sandefjord
  • 2019-                   Advokat og partner hos advokatfelleskapet ThomassenSkagen

Verv:                   

  • Styremedlem i Advokatforeningen, Vestfold Krets
  • Medlem av Forsvarergruppen
Thomassen Skagen Advokatfellesskap, Møllegaten 9, 3126 Tønsberg – Tlf: 33 30 80 20 – Email: post@tsadvokat.no

Thomassen Skagen