Ann-Iren Skjelbred

Advokat

Epost: ais@tsadvokat.no
Mobil: 936 27 654

Advokat Ann-Iren Skjelbred har praktisert som advokat siden 2012 og har siden dette tidspunkt opparbeidet seg omfattende prosedyreerfaring fra domstoler og fylkesnemnder. 

Advokat Skjelbred tar hovedsakelig på seg oppdrag innenfor sine spesialfelt straffe- og barnevernrett, men påtar seg også enkelte oppdrag innenfor andre saksfelt.

I forbindelse med sitt arbeid med barnevernsrett har hun også fremmet en rekke klager for den Europeiske Menneskerettighetsdomtol i Strasbourg, og fått kommunisert to saker. Hun vil således kunne bistå som prosessfullmektig i slike saker. 

CV

Utdanning:

  • 1994: Markedsøkonom, IHM
  • 2011: Master i Rettsvitenskap, UiO

Praksis:

  • 2012-2015:        Fullmektig/advokat hos Advokatene Bryn                                    Tvedt og Andersen
  • 2015-2017:        Advokat og partner hos Advokatfirmaet                                      Elden DA
  • 2017-2019:        Advokat og partner ved Advokatkontoret                                    Sandefjord
  • 2019-                  Advokat og partner hos Thomassen                                              advokatfelleskap                                 

Verv:                   

  • Styremedlem i Advokatforeningen, Vestfold Krets
  • Medlem av Forsvarergruppen
Advokatfellesskapet Thomassen, Møllegaten 9, 3126 Tønsberg - Tlf: 33 36 73 55 - Email: post@tsadvokat.no

Advokatfellesskapet Thomassen